Uczymy języków

 • angielski
 • niemiecki
 • niemiecki dla pielęgniarek i opiekunek
 • hiszpański
 • włoski
 • francuski
 • rosyjski
 • Polish for foreigners/polski dla obcokrajowców

Mini Kontakt

 

AE LEKTOR

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Ul. Malczewskiego 22
58-309 Wałbrzych, Piaskowa Góra

Godziny otwarcia sekretariatu:

wt - pt: 09:00-14:30

kontakt telefoniczny pon-czw 11:00 -18:00

e-mail: info@aelektor.pl

tel:  +48 600 707 022    

     +48 660 764 929 

KURSY CERTYFIKUJĄCE

     FCE,Pre-CAE, CAE, Pre-CPE, CPE, ZD, Pre-ZMP, ZMP, LCCI, BEC Preliminary,   Vantage, Higher, TELC,  Pearson, etc.

Wszystkie kursy certyfikujące w AE LEKTOR składają się z 2 podstawowych komponentów.

Pierwszy z nich ma na celu merytoryczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w oparciu zarówno o materiały pochodzące z testów z lat ubiegłych jak i najnowsze publikacje np. Cambridge University Press czy Oxford University Press. Celem drugiego komponentu jest dokładne zapoznanie słuchaczy z kryteriami, formą egzaminu oraz systemem  jego oceniania.

W ramach kursu AE LEKTOR organizuje min. 2 egzaminy próbne, majace na celu  własciwe  ukierunkowanie słuchacza według jego indywidualnych potrzeb.

 


KURS FCE

 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.
 • FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • FCE jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.
 • FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Przygotowanie do tego egzaminu wymaga ok. 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.
 • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

 


KURS CAE

 • Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, jak również kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Przygotowanie do tego egzaminu wymaga ok. 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego.
 • Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

 


KURS TELC

TELC - system międzynarodowych egzaminów językowych z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będący członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. Jednostka ta od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.

 Co gwarantuje certyfikat TELC?

 • międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej i Urząd Służby Cywilnej w Polsce od poziomu B2
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zjednoczonej Europy
 • realną szansę na zdobycie lepszej pracy
 • możliwość zwolnienia z egzaminu lub zaliczenia kończącego lektorat języka obcego na UMCS
 • większą szansę dostania się na studia doktoranckie i uzyskania stypendium programu SOCRATES/ERASMUS

Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) odpowiada pod względem trudności egzaminowi z języka angielskiego czy rosyjskiego na tym samym poziomie. Oceny są również porównywalne. W chwili obecnej certyfikaty TELC można uzyskać z dziewięciu języków na różnych poziomach zaawansowania ( A1, A2, B1, B2, C1, C2): angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, czeskiego i tureckiego.

 


KURS ZD - ZERTIFIKAT DEUTSCH

Certyfikat ZD (Zertifikat Deutsch) jest uznanym i cenionym dokumentem świadczącym o znajomości języka niemieckiego na poziomie B1.  Potwierdza on posiadanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach nieformalnych i zawodowych. Zertifikat Deutsch jest dyplomem uznawanym w wielu szkołach wyższych, instytucjach kształcących oraz honorowanym przez pracodawców.
Egzamin Zertifikat Deutsch składa się z części pisemnej i ustnej.

Na egzaminie pisemnym sprawdza się umiejętności:

- rozumienie tekstu czytanego oraz rozwiązywanie zadania gramatyczno-leksykalnego (90 min.)

- rozumienie tekstu słuchanego (30 min.)

- wypowiedź pisemną (30 min.)

Egzamin ustny składa się z następujących części:

- nawiązania kontaktu z kandydatem - pytania ogólne dotyczące miejsca zamieszkania, rodziny, szkoły itp. (ok. 3 min.)

 - rozmowa na zaproponowany kandydatowi temat (ok. 6 min.)

- rozwiązania problemu stworzonego na potrzeby egzaminu (ok. 6 min.)

New page