Uczymy języków

  • angielski
  • niemiecki
  • niemiecki dla pielęgniarek i opiekunek
  • hiszpański
  • włoski
  • francuski
  • rosyjski
  • Polish for foreigners/polski dla obcokrajowców

Mini Kontakt

 

AE LEKTOR

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Ul. Malczewskiego 22
58-309 Wałbrzych, Piaskowa Góra

Godziny otwarcia sekretariatu:

wt - pt: 09:00-14:30

kontakt telefoniczny pon-czw 11:00 -18:00

e-mail: info@aelektor.pl

tel:  +48 600 707 022    

     +48 660 764 929 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego.

Matura podstawowa i rozszerzona.

Celem Nowej Matury jest sprawdzenie umiejętności przydatnych po ukończeniu szkoły średniej.

Opracowany przez AE LEKTOR  kurs dla maturzystów kładzie główny nacisk na autentyczną komunikację, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.

Podczas 120 godzin kursu słuchacze będą doskonalić umiejętności prowadzenia rozmów na określone tematy, interpretować fakty oraz wyrażać swoje opinie.

Ponadto kurs skupia się na poszerzaniu umiejętności językowych zdających, czyli poprawności i płynności wypowiedzi oraz bogactwie używanych sformułowań.

Nowej Matury testuje rownież sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, słuchania oraz pisania. Dlatego też, na kursach przygotowawczych AE LEKTOR wykorzystuje teksty autentyczne, takie jak broszury informacyjne, artykuły prasowe czy audycjie radiowe.

Podczas trwania kursu organizowane są egzaminy próbne spawdzajace nabyte umiejetności.